Persoonlijke waarden bepaling

Hieronder is een aantal persoonlijke waarden weer gegeven. Dit overzicht is zeker niet uitputtend, maar is vooral bedoeld om je te helpen je eigen waarden te bepalen. Vind je bijvoorbeeld onderwijzen niet bij je passen, maar voel je je wel goed bij Ontwikkelen dan ga je daarvoor.
Lees de lijst eens aandachtig door en kies of formuleer de vijf meest aansprekende waarden voor jou.
Laat er vervolgens twee afvallen zodat je je drie kernwaarden overhoud.
Schrijf deze op en kijk de komende dagen eens hoe deze bij je passen in voorkomende situaties.

Aanzien
Aciviteit
Avontuur
Bekwaamheid
Beweging
Creativiteit
Dienen
Eenvoud
Eerlijkheid
Enthousiasme
Geluk
Gerechtigheid
Gezamenlijkheid
Harmonie
Humor
Individualiteit
Inzicht
Leren
Liefde
Macht
Moed
Onderwijzen
Orde
Plezier
Prestatie
Religie
Roem
Schoonheid
Spiritualiteit
Uitdaging
Uniekheid
Verandering
Verantwoording
Verdraagzaamheid
Vervulling
Vrede
Vreugde
Vriendschap
Vrijheid
Waardigheid
Waarheid
Wereldverbetering
Wijsheid
Zekerheid
Zelfstandigheid

12 januari 2022
I am the me
I choose to be.

Sir Sidney Poitier (1927-2022)
Bahamian American Actor