De wijsheid van de kaars

De dag kwam dat de lucifer tot de kaars zei: "Ik heb de opdracht je aan te steken".

"O, nee, doe dat alsjeblieft niet" schrok de kaars, "als ik brand zijn mijn dagen geteld en niemand kan mijn schoonheid nog bewonderen".

De lucifer vroeg: "Maar wil je dan je hele leven lang koud en hard blijven, zonder echt geleefd te hebben?"

"Maar branden doet pijn en verteert mijn krachten", fluisterde de kaars onzeker en vol angst.

"Dat is waar", antwoordde de lucifer, "maar dat is toch het geheim van onze roeping? Jij en ik, wij zijn geroepen om licht te zijn. Wat ik als lucifer doen kan is weinig. Steek ik je echter niet aan, dan mis ik de zin van het leven. Ik ben er voor om vuur te ontsteken. Jij bent een kaars, jij bent er voor om licht en warmte te verspreiden. Alles wat je aan smart, leed en kracht geeft wordt veranderd in licht. Je gaat niet verloren als je je geeft en je laat verteren. Anderen zullen je licht verder dragen. Alleen als je weigert zul je sterven.

Toen boog de kaars het hoofd en sprak:
"Ik bid u, steek mij aan".
 

12 januari 2022
I am the me
I choose to be.

Sir Sidney Poitier (1927-2022)
Bahamian American Actor