Wederzijds respect

Jij en ik hebben een relatie die ik van waarde acht en die ik wil behouden. Toch is ieder van ons een apart individu met zijn eigen behoeften en het recht om te streven naar bevrediging van die behoeften.
Wanneer je problemen hebt bij het bevredigen van je behoeften zal ik proberen om met echte acceptatie te luisteren zodat het voor jou gemakkelijker wordt om zelf een oplossing te vinden en je niet afhankelijk bent van mijn oplossingen.
Ook zal ik proberen respect te hebben voor je recht om zelf te kiezen waarin je wilt geloven en om je eigen waarden te ontwikkelen, ook al kunnen die ook anders zijn dan die van mij.
Wanneer echter jouw gedrag mijn bevrediging naar mijn behoeften in de weg staat zal ik je open en eerlijk vertellen waarom ik last heb van jouw gedrag, in het vertrouwen dat je genoeg respect hebt voor mijn behoeften en gevoelens om te proberen het gedrag dat voor mij niet acceptabel is te veranderen.
Ook hoop ik dat je het me open en eerlijk zult vertellen als mijn gedrag eens onacceptabel voor jou is zodat ik kan proberen mijn gedrag te veranderen.
In die gevallen waarin we geen van beiden ons gedrag kunnen veranderen teneinde tegemoet te komen aan de behoeften van de ander laten we dan erkennen dat er een conflict bestaat en laten we ons dan verplichten om zo'n conflict op te lossen zonder ooit gebruik te maken van jouw of mijn macht of gezag om te winnen ten koste van de ander.
Ik heb respect voor jouw behoeften maar moet dat ook hebben voor die van mezelf. Laten we daarom altijd proberen een oplossing te zoeken die voor ons beiden acceptabel is.
Als aan jouw behoeften wordt voldaan en ook aan die van mij - zal niemand verliezen, we zullen allebei winnen. Op deze manier kun je je als mens blijven ontwikkelen doordat aan jouw behoeften voldaan wordt, en dat geldt ook voor mij.
Zodoende kunnen we een gezonde relatie hebben waarin elk van ons probeert al zijn mogelijkheden te ontplooien. En we kunnen in vrede met elkaar blijven omgaan met gevoelens van wederzijdse eerbied en liefde.

12 januari 2022
I am the me
I choose to be.

Sir Sidney Poitier (1927-2022)
Bahamian American Actor