Preventie

Bij de start van de aanpak (de anamnese) beschikken we in principe over twee mogelijkheden
- Bedrijfsbreed (eventueel gefaseerd) alle medewerkers indelen op basis van de vragenlijst.
- Individueel de medewerkers die zich hiervoor aanmelden indelen op basis van de vragenlijst.

Een bedrijfsbrede aanpak verdient altijd de voorkeur om zo ook verborgen/niet erkende stressrisico’s te detecteren.

Combinatie vragenlijst met verzuimcijfers
Het combineren van de uitkomsten van de anamnese met de verzuiminformatie is niet altijd mogelijk omdat de verzuimcijfers niet altijd bekend zijn. Daar waar het wel kan wordt dit ad hoc toegepast.
De hieruit voortvloeiende informatie wordt enkel op overkoepelend niveau gepresenteerd.

Individuele anamnese
Voortbordurend op de uitkomsten van de anamnese wordt in overleg bepaald wie voor het individuele traject in aanmerking komt.
Lees meer bij IWAP.

Stress-test vragenlijst en biofeedback
Voor de groep waarbij stress een belangrijke spelbreker in het welzijnservaren lijkt te vormen wordt, met een specifieke vragenlijst en een biofeedback-test op de hartslag variëteit, de mate van stress objectief vastgesteld.

Evaluatie
Na afloop van de plaatsbepaling van de organisatie worden de resultaten gepresenteerd en wordt een voorstel gepresenteerd bestaande uit een mix van preventieve, detectieve en correctieve maatregelen.

Deze presentatie vormt de basis van het verdere verloop van de activiteiten van Welzijnstraining.nl binnen de organisatie.


12 januari 2022
I am the me
I choose to be.

Sir Sidney Poitier (1927-2022)
Bahamian American Actor