12 januari 2022
I am the me
I choose to be.

Sir Sidney Poitier (1927-2022)
Bahamian American Actor


Klik op de Play knop om deze pagina te beluisteren.
(Flash en javascript nodig)
De digitale scheurkalender van Welzijnstraining.nl, zoals op deze site gepresenteerd, start in de loop van het jaar en kan worden gezien als de voorloper van de papieren versie.
De kalender is erop gericht om op een handzame wijze welzijnsbevorderende wijsheid te verspreiden. Dit gebeurd door een dagelijkse spreuk te laten vergezellen door een toelichting en een WelzijnsErvaring van de Dag (WED).
Omdat door meerdere auteurs van meerdere organisaties teksten worden aangeleverd gaat dat soms ook vergezeld naar een verwijzing voor meer informatie.

Veel plezier en welzijn wensen de opstellers van deze kalender u in het komende jaar.

Wees wel!

Harry Blom
Welzijnstraining.nl