Fijn dat u tot actie bent overgegaan!
Op deze pagina in het kort informatie over de aanpak van Welzijnstraining.nl

"Je bent wat je diepe, bezielende wens is.
Zoals je wens is, zal je wil zijn.
Zoals je wil is, zullen je daden zijn.
Zoals je daden zijn, zal je lot zijn."

Brihadaranyaka Upanishad IV.4.5


10 augustus 2021
Don't let the illusions
of your past or future
rob you of the infiniteness
of your present.

Nick Polizzi