Fijn dat u tot actie bent overgegaan!
Op deze pagina in het kort informatie over de aanpak van Welzijnstraining.nl

"Je bent wat je diepe, bezielende wens is.
Zoals je wens is, zal je wil zijn.
Zoals je wil is, zullen je daden zijn.
Zoals je daden zijn, zal je lot zijn."

Brihadaranyaka Upanishad IV.4.5


26 december 2017
Laat wijsheid onze gids zijn in wat we gaan ondernemen.

Ganesha mantra