Fijn dat u tot actie bent overgegaan!
Op deze pagina in het kort informatie over de aanpak van Welzijnstraining.nl

"Je bent wat je diepe, bezielende wens is.
Zoals je wens is, zal je wil zijn.
Zoals je wil is, zullen je daden zijn.
Zoals je daden zijn, zal je lot zijn."

Brihadaranyaka Upanishad IV.4.5


12 maart 2021
Listen to the wind
it talks
Listen to the silence
it speaks
Listen to your heart
it knows.

Indiaans gezegde