Neurotherapie

De behandelmethode Neurotherapie is nog tamelijk onbekend in Nederland. Nog niet veel huisartsen verwijzen door. Mensen komen eerder via neurologen. Maar de meeste mensen komen via-via, vaak nadat ze al een lange weg langs andere hulpverleners hebben afgelegd en horen over positieve resultaten van de therapie.

EEG
De wisselwerking tussen allerlei onderdelen van het brein kan door verschillende oorzaken verstoord zijn. Dat is vast te stellen door met sensoren op de schedel een EEG (Elektro EncefaloGram) te maken, zoals dat bij hersenonderzoek gebruikelijk is. Op verschillende plaatsen op het hoofd meet je dan de elektrische activiteit van de hersenen. Door de activiteit te verdelen in verschillende frequenties kun je verstoringen zichtbaar maken.
Aan de hand van dit EEG wordt samen met de cliënt een behandelplan opgesteld.

Beïnvloeden van werking hersenen
Met Neurotherapie kun je de werking van hersenen beïnvloeden. De training is heel eenvoudig. Met twee sensoren op het hoofd kijkt iemand naar een film. Schommelingen in de hersenactiviteit zijn gekoppeld aan de projectie van de film: functioneren bepaalde delen van de hersenen goed, dan ziet de cliënt een normaal, compleet beeld. Maar het beeld wordt kleiner naarmate de hersenen minder optimaal werken.

Zo ontstaat een wisselwerking tussen hersenactiviteit en waarneming, waarbij de hersenen positieve of negatieve feedback krijgen. Dit prikkelt het zelfregulerende vermogen van het brein, waardoor verstoringen zich kunnen herstellen.
12 januari 2022
I am the me
I choose to be.

Sir Sidney Poitier (1927-2022)
Bahamian American Actor